Members of the Seers Guild

Back to Rollcall

TitleCityOrder
Night-eyed Kerenas, Dreamer of the WestThakriaCornelius
AsmodeanThakriaThanatos
Apprentice Seer GuirrezThakriaProteus
Nightmare Babidi, Fate's EndThakriaOrthwein
Seer Lord Tabaka Hunter Of SoulsThakriaWraith
The Reverend PanaideosThakriaOrthwein
Darkened SecerNo CitizenshipWraith
Lord Rael, Beneath the Howling StarsThakriaXanthe
Infernal Esprii, the Eye of DarknessNo CitizenshipNostradamus
KurganThakriaLoki
Seer Cabe, the Eternal ShadowThakriaThanatos
Mr Cordon, The InquisitorThakriaCornelius
MopsusThakriaXanthe
Silvanus of the Ordo VindicatumThakriaXanthe
Devi Tussaud, The EyeThakriaCornelius
Thavar, the Voodoo MasterThakriaGeolin
Leros, The DeodandThakriaNostradamus
Solontus the MauveThakriaGenesis
AcaiusThakriaXanthe
Black Bathrobe Meli, The priest with the MeestThakriaWraith
Rozu Tenchi o SenkenThakriaRhadamanthys
Borric, the Dark OneThakriaWraith
Tangled TraitheThakriaXanthe
Varis Danika, The VegaThakriaXanthe
Mirales, Sibyl of the StarsThakriaElmaethor
Blodwyn, Empress of the StarsThakriaNostradamus
SvarThakriaProteus
Flagg, Oracle of VengeanceThakriaXanthe
Tleilaxu Among The Screaming StarsThakriaCornelius
Stargazer SyvaeusThakriaNo Order
Evillinne Delia the ExpectantThakriaNo Order
Ioiade, Once Was BoonieThakriaNo Order
Lord Malachaius MalocchioThakriaNo Order
Soulshorn Uthras, The Mind MoulderThakriaNo Order
Lanii of ThakriaThakriaNo Order
Calius Kala, The UnhingedThakriaNo Order
Darius Ghobadian, the NobleThakriaNo Order
Triple Black Takari the wouldbe princessThakriaNo Order
Cyteo of ThakriaThakriaNo Order
Radagar DarkEyeThakriaNo Order
Kothral of ThakriaThakriaNo Order
Seer Lhachril, Soul ShakerThakriaNo Order
Jomotunde the PaleThakriaNo Order
Young Moonwing of ThakriaThakriaNo Order
Seer Attor of ThakriaThakriaNo Order
El Maximo, Searing the FleshThakriaNo Order
ForeignerThakriaNo Order
Guilend Voidwalker, Master Of CursesNo CitizenshipNo Order
Cynical Cedany, Seeress ExtraordinaireThakriaNo Order
Seeker Maduin, of the Dark LightThakriaNo Order
UzetimaelThakriaNo Order
SolandriThakriaNo Order
Seeress AishaThakriaNo Order
Bragollach of ThakriaThakriaNo Order
Helios, the StarchildThakriaNo Order
ZogThakriaNo Order
Telos, of the Black StoneThakriaNo Order
DrifterThakriaNo Order
Seer GhreenThakriaNo Order
Jaxi of MercinaeParriusNo Order
Itherna of ThakriaThakriaNo Order
Verity in AbsentiaThakriaNo Order
Aplaya of ThakriaThakriaNo Order
Foresight, the old soulThakriaNo Order
SaurethThakriaNo Order
Tripitarka, the Wailing BansheeThakriaNo Order
BlondelThakriaNo Order
The HeruThakriaNo Order
MalkurParriusNo Order
Ophelia DarkseerNo CitizenshipNo Order
Seer Aloric of ThakriaThakriaNo Order
Cthulhu, the SeerThakriaNo Order
Vodun Mistress Favola, Piercing her FoesThakriaNo Order
DalepotThakriaNo Order
Mierin EronaileThakriaNo Order
stoned Elione high on MariahThakriaNo Order
Myth of a Seer Toranaga, Jester of ThakriaThakriaNo Order
Starlit LlavendarThakriaNo Order
AstorexThakriaNo Order
Xylia, the Watchful ThinkerThakriaNo Order
Keros the BlackThakriaNo Order
Apprentice AdrastosParriusNo Order
Apprentice Raazan of ThakriaThakriaNo Order
Jaysen Brandybuck, EsqThakriaNo Order
Enshrouded Razyk, Seeker of KnowledgeThakriaNo Order
Seeker Jethrak the UncommonThakriaNo Order
Jacen WigginsThakriaNo Order
Seer Dirl, Black HeartThakriaNo Order
SavannahThakriaNo Order
MachiavelliThakriaNo Order
Seeress Alejandra, Bride of the ApocalypseThakriaNo Order
ThenithuleThakriaNo Order
GhamulThakriaNo Order
Young Cierus of ThakriaThakriaNo Order
Young Drikan, the Thakrian GeppettoThakriaNo Order
Occultist Maeleovhoul, Thakrian ShadeThakriaNo Order
Bel Kallad, Black Flame of ThakriaThakriaNo Order
Ceyx of ThakriaThakriaNo Order
Apprentice Seer Wystan, the Mystical BladeThakriaNo Order
Timotei, Voyant de la NuitThakriaNo Order
Azoth, The VisionaryThakriaNo Order
SibylThakriaNo Order
Tolemac the Templar PriestThakriaNo Order
M'lady Adaryn IsodorovnaThakriaNo Order
Gallifray The SeerThakriaNo Order
Anskiere the Dark SeerThakriaNo Order
Raythe, Shadow of MisfortuneThakriaNo Order
Mental Transfixation Psybion, The Waxen DollThakriaNo Order