Members of the Sirens Guild

Back to Rollcall

TitleCityOrder
Zio HurindhelThakriaElmaethor
CasparThakriaGenesis
Demented Simaril, the HarpyThakriaDiabolus
VeraduxParriusGeolin
Imbalanced Krystal, Enchanting DissonanceThakriaXanthe
Azarae the IrrelevantThakriaXanthe
Necrophona, The Elven TemptressThakriaCornelius
Niko of ThakriaThakriaNo Order
Bojangles of ThakriaThakriaNo Order
PrimusThakriaNo Order
Claudiadreas of ThakriaThakriaNo Order
Kelpie of ThakriaThakriaNo Order
Caelicola of ThakriaThakriaNo Order
Averax, the commonerThakriaNo Order
Komarov of ThakriaThakriaNo Order
Adonis of ThakriaThakriaNo Order
Lilith Akuno, Daughter Of PandemoniumThakriaNo Order
Hard Kandi Dont ChokeThakriaNo Order
Accompanist Yana, Composing Her SongThakriaNo Order
Kitn of ThakriaThakriaNo Order
Young Alto, the TransfixerThakriaNo Order
Eleyiti of ThakriaThakriaNo Order
Raelyn of ThakriaThakriaNo Order
Mexi MoonchaserThakriaNo Order
Elyon of ThakriaThakriaNo Order
Marshall Titania the CruelParriusNo Order